Gıda Güvenliği Politikası

 

GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ,

 

Şirketimizin, Et ve Et Ürünleri Üretimi kapsamında, müşteri gereksinimlerini anlamayı ve bu gereksinimleri karşılayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamayı, yaptığı işin öneminin bilincinde, günceli takip eden ürünlerin ve hizmetlerin etkinliğini sürekli arttırmayı hedefleyen bir kuruluş olmayı çalışanlarının daha fazla sorumluluk üstlenmelerini, kendilerini geliştirmeye olanak tanımayı ve çalışanların etkin katılımını sağlamayı, tedarikçileriyle hizmetin kalitesinin artırılması ve müşteri memnuniyetine yönelik uygulamalarda açık iletişim kanalları oluşturmayı, Kaliteli Hammadde Kullanmak ve Sektörünün Gereği Güvenli, Sağlıklı ve Hijyenik Şartlarda Üretim Yapmak ve Gıda Güvenliği Standartlarını Uygulamak, Gıda güvenliğiyle ilgili bilgileri talep etmek ve iletmek, Yasal Şartlar ve Mevzuatlara Uymak vizyonu, misyonu doğrultusunda gıda güvenliği politikası belirlemiştir.

Bu politikayı tüm dokümantasyonun bulunduğu yerlerde ve görünür yerlere asarak hizmet içi eğitimlerle duyurmuş ve anlaşılmasını sağlamıştır. Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında bu politika sürekli uygunluk için gözden geçirilmektedir. Tüm süreçlerde risk ve fırsatlar değerlendirilerek, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri karşılanarak yönetim sistemi sürdürülmektedir.

Misyon beyanı tipik olarak organizasyonun amacını ifade eder. Gıda güvenliği politikamız organizasyonun amacı için önemli olduğunu sembolize eder. Bunun yanında amacımızı başarıyla sonuçlandırmada kılavuzluk eder. Misyonumuz, gıda güvenliği politikamız taahhüdümüzü ifade eder. Organizasyon olarak bizim için neyin önemli olduğuna odaklanır: “müşteri ihtiyaçlarını karşılama ve aşma”; “ bunu başarırız” metodunu tavsiye eder: Proseslerimizin, ürünlerimizin, hizmetlerimizin sürekli iyileştirilmesine, gıda ve kalite hedeflerinin gözden geçirilmesine ve oluşturulmasına kılavuzluk eder.

Gıda güvenliği ve kalite politikasının etkinliği, şirketin nihai hedefleri, beklentileri ve müşteri ihtiyaçları göz önüne alınarak, yönetimin yıllık gözden geçirme toplantılarında gözden geçirilir ve gerekiyorsa değiştirilir. Gıda güvenliği politikası tüm çalışanlara duyurulur.

Oryantasyon eğitiminde yeni işe alınan personele gıda güvenliği politikası tanıtılarak, çalışanların işe ilk girişten itibaren gıda güvenliği politikasını öğrenmeleri sağlanır.

Yapılan iç denetimler sırasında personelin şirket gıda güvenliği politikasını ne ölçüde anlayıp çalışmalarına yansıttığı araştırılır.Genel Müdür